Hantverkargatan 9 | 334 33 Anderstorp

0371-18466 | info@dermapromedical.se

Integritetspolicy

Dataskyddspolicy

Vi värnar om din personliga integritet. Detta dokument förklarar hur vi arbetar med dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande när det gäller dina personuppgifter som vi hanterar.

Om du har några frågor om detta kan du alltid skicka ett e-postmeddelande till oss på info@dermapromedical.se

När du använder våra tjänster har du, genom att klicka i rutan för godkännande av hantering av dina personuppgifter eller genom att du har sänt in ett mail till oss via mailfunktionen på vår hemsida, accepterat vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi kan använda elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår Dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, som t.ex. att beställa produkter från vår hemsida eller skicka oss frågor, reklamationer eller annan information som är nödvändig för oss i vår relation till dig som kund, behöver vi behandla dina personuppgifter. Detta beskriver vi här nedanför. Vi behandlar bara personuppgifter när det är nödvändigt och med största möjliga hänsyn till din integritet.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på flera olika sätt, som t.ex. när du handlar någon av våra produkter på vår hemsida eller du sänder oss ett mail eller kontaktar oss på något annat sätt.

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster eller kontaktar oss kan vi, till exempel, samla in följande information om dig:

  • Person- och kontaktinformation – namn, företagsnamn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Information för ett ärende – namn, företagsnamn, företagsadress, företagstelefon, e-postadress, ordernummer etc.

Informationen du ger oss, såväl som information vi samlar om dig, är generellt sett nödvändig för att vi ska kunna ge dig efterfrågad tjänst, service eller information.

VAD GÖR VI MED INFORMATIONEN OM DIG?

Vi använder informationen för att kunna kontakta dig, ge dig information, rätta fel, tillhandahålla produkter och tjänster samt övrig service som du har efterfrågat. Vi kan också använda informationen för att förbättra våra produkter och våra tjänster.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION TILL?

Vi kan komma att överföra eller dela din information med utvalda tredje parter enligt nedanstående. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

  • Leverantörer av tjänster t.ex. för leveranser. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer för att utföra vårt avtal och åtaganden mot dig när det gäller produkterna.
  • Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att överföra eller sälja dina personuppgifter till någon tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd att göra så.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar din data inom EU/EES.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge som det krävs om det finns lagstadgade lagringstider.

DINA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig. Kopian är gratis att få.
  • Rätt till rättelse. Du har alltid rätt att få felaktig information om dig själv korrigerad.
  • Överföring. Du har rätt att begära att dina uppgifter lämnas över till någon annan om du så begär det.

KONTAKTA OSS

Derma ProMedical (Faces Cosmetique AB) är ett svenskt företag som är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556501-7133 och har sitt säte på Hantverkargatan 9, 334 33 Anderstorp, Sverige.

Derma ProMedical (Faces Cosmetique AB) är personuppgiftsansvarigt (”controller”) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Du kan alltid nå oss via e-mail: info@dermapromedical.se.

-----

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2023-01-16.